hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
Kontakt

Hemlösas Hus

frihamnenlogo

Västra Sandgatan 15
252 25 Helsingborg
Telefon: 042-14 16 66
Email: info@hemlosashus.se
Eniro karta

Föreståndare Carina Tegnér
Email: ct.hemlosashus@telia.com

Ordförande Björn O. Anderberg
Email: bjorn.o.anderberg@hemlosashus.se

PG 90 0352-6
BG 5535-8055