hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
Stöd Oss

Stödmedlemskap

Genom att bli stödmedlem markerar du, att du anser att hemlösefrågan är viktig att lösa.
Fler stödmedlemmar ger Frihamnen större tyngd i förhandlingar med socialnämnden.
Föreningen har nu över 800 betalande stödmedlemmar.
Bli du också en!

Enklast blir du stödmedlem i föreningen Frihamnen genom att sätta in 100:-/år på Stödfondens PG 90 0352-6 samt skriver ditt namn och adress på avin. Gärna också "stödmedlem".
För juridiska personer är årsavgiften 500:-/år.