hemlosashead

Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem. Det finns idag drygt 400 hemlösa helsingborgare. Vi tycker inte det är värdigt en stad som Helsingborg och hoppas på att ni instämmer i detta. Frihamnen arbetar oförtrutet vidare på att vår vision en vacker dag skall kunna förverkligas, men vi klarar det inte själva. Vi ber därför om ditt eller ditt företags stöd för vårt fortsatta arbete för de hemlösa.


logo stödfongen

90 konto
Om Oss

Om Frihamnen

 

Frihamnen LoggaHemlösas Hus - Frihamnen i Helsingborg är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att arbeta för att förhindra hemlöshet i Helsingborg och för att ge de hemlösa en bättre livskvalitet.

En av föreningens uppgifter är att förvalta och driva lokaler för de hemlösa, för närvarande belägna i De Hemlösas Hus på Västra Sandgatan 15.

"Föreningen skall verka för att de hemlösa successivt får ett allt större inflytande i föreningen. Vidare skall föreningen samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med hemlöshetsfrågan." (citat från Frihamnens stadgar).
Föreningen är öppen för alla, såväl fysiska som juridiska personer, som är intresserade av hemlöshetsfrågans lösning.

Frihamnens bakgrund.

Ideella föreningen Frihamnen i Helsingborg är politiskt och religiöst obunden. Hemlösas Hus startades år 2000 som ett lokalt samverkansprojekt, och var statligt finansierat av Projekt Hemlösa. Föreningen bildades något år senare och övertog driften av Hemlösas Hus år 2001, då den statliga finansieringen avslutades. Föreningen Frihamnen drivs med ett årligt kommunalt bidrag i botten. I övrigt finansieras verksamheten i Hemlösas Hus med hjälp av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. – Vi har sedan våren 2005 ett 90.000-pg-nummer.

Frihamnens vision.

Vår vision är att alla helsingborgare inte bara skall ha en säng för natten utan också ett rum i samhället – ett eget hem!

Frihamnens värderingar.

Vår grund
Gästfokus
Respekt och empati
Nytänkande
Samhällsnyttan